Erken Çocuklukta Dinleme BecerisiÇocuk doğduğu andan itibaren, ilk iletişim becerisinin gelişimi, sesleri dinleyerek başlar. Annenin sesini, çevreden gelen farklı sesleri, müzik seslerini duyarak, işitme yoluyla ç...