Kimdir Bu ‘Minik İnsanlar’ ?

Kimdir Bu ‘Minik İnsanlar’? Minikolojik Terimler Sözlüğü

Minik insan (taksonomik adıyla minikus homo sapienus Latince “minik akıllı insan” veya “minik bilen insan”), Hominoidea üst familyası içerisinde yaşayan bir insan türüdür. 2-6 yaş arasındaki insanlar minik insan kabul edilirler. Meraklı ve aktif olması, oyun oynamayı çok sevmesi, öğrenme heyacanının olması, zorluklar karşısında ‘başarabilirim’ duruşu ve yaratıcı zekası gibi özellikler bu insan türünü “Minik İnsan” yapan özellikler olarak sayılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle diğer insan türlerinden farklı olarak uygun öğrenme ortamının sunulması halinde çok kolay öğrenir; öğrendikleri kalıcı olur.

Minik İnsanlar Bilimi mi?

Minik İnsanlar Bilimi kısaca MİNİKOLOJİ minik ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olup minik insanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Minik insanın beslenmesi, sağlığı, beceri edinimi, öğrenme sistemi, davranışları, diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimi kısaca minik insanın fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi Minikoloji tarafından incelenen temel alanlardır.

Minik İnsanın büyüyüp ‘Büyük İnsan’ olduğu gerçeği, Minikolojinin neden çok önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır. Minikoloji göstermektedir ki zengin bir öğrenme ortamında, yetkin ve etkili eğitimcilerle (Minikologlarla) çalışma ve oyun oynama fırsatı bulan minik insanlar daha başarılı bir eğitim hayatı sürmekte; daha mutlu ve daha başarılı büyük insanlar olmaktadırlar.

Minikologlar Ne İş Yaparlar?

Minikologlar, Minikoloji denilen minik insan bilimi uzmanı olan eğitimcilerdir. Birçok minikolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında (örneğin sınıf öğretmenliği, yabancı dil, müzik, sanat, beden eğitimi vb. dallarda) çalışmaktadır.

Minikologlar birlikte çalıştıkları minik insanların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederler; davranış ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri incelerler. Birlikte çalıştıkları minik insanların her birinin ayrı ayrı güçlü ve gelişmesi gereken yön ve becerilerini tespit eden minikologlar, minik insanlar için bireysel eğitim-öğretim programları hazırlar ve uygularlar.

Minikologlar minik insanlara karşı anlayışlı, sıcak ve samimidirler, minik insanların kişilik özelliklerine karşı saygılıdırlar. Minikologların birincil hedefleri minik insanı ‘minik insan’ yapan özellikleri (meraklı ve aktif olması, oyun oynamayı çok sevmesi, öğrenme heyacanının olması, zorluklar karşısında ‘başarabilirim’ duruşu ve yaratıcı zekası gibi) güçlendirmek; minik insanı bu özelliklerini gelecek yaşantısına da taşıyacak şekilde destekleyip büyütmek olarak özetlenebilir.

Minikologların işlerini yaparken kullandıkları en temel teknik oyunlaştırmadır. Minik insanlar oynayarak ve deneyimleyerek öğrendikleri için Minikologlar oyunlaştırarak ve minik insanların deneyimlemelerine fırsat vererek öğretirler.

Minikologlar yeni fikirlere, farklı görüşlere, yeni deneyimlere ve okul öncesi eğitimde yenilikçi uygulamalara açık kişilerdir. Her yeni günün yeni bir öğrenme getireceği anlayışı ile kurdukları anaokullarına Minikoloji Minik İnsanlar Bilimi Anaokulu adını verdiler. Minikologlar minik insanlarla, minik insanlar Minikoloji Anaokulunda büyüyecekler…

 

YENİLİKÇİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANLAYIŞIYLA…..
MİNİKOLOJİ ANAOKULU