Okul öncesi, sınıf, müzik ve drama öğretmen ve öğretmen adaylarıyla gems, yaratıcı drama, müzik ve orf atölyelerinde buluştuk.