Branş Dersleri

MİNİKOLOJİ’DE BRANŞ DERSLERİ

Minikoloji’de eğitim programı branş dersleri ile zenginleştirilir. Minikoloji’nin haftalık ders programında bir saat olarak yer alan branş dersleri yaratıcı drama, müzik ve orff, gezegenimiz ve uzay, yaratıcı sanat ve jimnastiktir. Her bir branş dersi konusunda uzman eğitimciler tarafından sunulur.

YARATICI DRAMA

Minikoloji’de yaratıcı drama dersleri minik insanların tüm alanlardaki gelişimlerini tamamlayacak şekilde planlanır. Sosyal iletişime, işbirliğine ve müzakere yolu ile anlaşmaya dayalı drama etkinlikleriyle minik insanların sosyal ve dil becerilerinin gelişimi desteklenir. Minik insanlar yaratıcı drama derslerinde düşüncelerini, duygularını, korku ve endişelerini ifade etme şansı bulurlar. Yaratıcı hareketlerle desteklenen drama çalışmaları ile bedensel koordinasyon gelişimi de desteklenir. Yaratıcı drama derslerimizin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji’de minik insanlar beden ve seslerini doğru şekilde kullanarak kendilerini yaratıcı şekilde ifade etmeyi öğrenirler.

Minikoloji’de yaratıcı drama derslerinin temel hedefleri:

 • Minik insanların problem çözebilme ve insiyatif alma becerilerini destekleyerek öz güvenlerini pekiştirmek,
 • Yaratıcı düşünme ve beden dillerini etkin kullanarak kendilerini yaratıcı olarak ifade etme becerilerini geliştirmek,
 • Kendilerini ifade ederken uygun ses tonu kullanmalarını sağlamak,
 • Gerçekten kurguya, kurgudan gerçeğe değişim çalışmaları ile kişisel esnekliklerini ve düşünsel zenginliklerini arttırmak,
 • Kişisel gelişimlerine düşünsel ve estetik değerler katmak,
 • Kişiler arası iletişimlerini geliştirecek psiko-sosyal değerler kazandırmak,
 • Evrensel değerleri anlayarak içselleştirmelerini sağlamaktır.

YARATICI SANAT

Sanat insanın ilk nefesiyle başlar. Bir bebeğin seslere verdiği tepkiler, bir resimdeki objeleri farketme çabası, üç boyutlu herşeye dokunma uğraşı, ilk adımlarıyla birlikte eline aldığı bir kalemle karalamalarla başlayan özgün sanat ürünleri… Çocuğun çevreye ait deneyimleri arttıkça çizimleri ve ortaya çıkan sanat ürünleri de detaylanır. Minik insanların bir daire ve birkaç çizgiden oluşan insan resimleri zaman içinde çevrelerindeki karmaşık formların içeriğini izleyip, algılayarak kağıda aktarmalarına doğru evrilir.

Minik insanlara bu yolculuklarında rehberlik edebilmek amacıyla Minikoloji yaratıcı sanat etkinliklerinde çocukların ünlü sanatçıları ve eserlerini tanımalarına, plastik sanatlara dair farklı teknikler hakkında bilgi sahibi olmalarına, bu teknikler deneyimlerken çok çeşitli malzemeleri kullanmalarına fırsat verilir. Çalışmalarda kullanılan malzemelerin zenginliği, minik insanların yarattıkları sanat ürünü aracılığı ile kendi kişilik özelliklerini de sergilemeleri sağlar. Öğrenci çalışmalarının okul içinde sergilenmesinin yanı sıra okul dışı sergilerde de yer alması ile minik insanların öz güvenlerinin gelişimi desteklenir. Minikoloji’de yaratıcı sanat derslerinin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji’de potansiyelleri doğru yönlendirilen minik insanlar, sanatsal becerilerini en üst düzeye çıkarırlar, ortaya çıkardıkları sanat ürünleri ile yaratıcılıklarının keyfini sürerler.

 

Minikoloji’de yaratıcı sanat derslerinin temel hedefleri:

 • Minik insanların çeşitli görsel sanat etkinlikleri yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini,
 • Makas, boya, fırça vb. kullanarak yazı yazma için gerekli küçük kas becerilerini geliştirmelerini,
 • Plastik sanatlara dair farklı teknikler, sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmalarını,
 • Seçimler yaparak ve problem çözerek insiyatif kullanmalarını,
 • Yaptıkları sanat çalışmaları yoluyla özgürlük hissi ve başarma duygusunu yaşamalarını,
 • Farklı bakış açıları kazanmalarını,
 • Farklı şekilleri, renkleri büyüklükleri tanıyarak temel bilişsel becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

MÜZİK VE ORFF

Müzik, hareket ve ritim canlı yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Yağmurun sesinden alıp verdiğimiz nefesin ses ve ritmine kadar çevrili olduğumuz ses ve ritim dünyası duyularımızı tetikler ve yaşamımızda doğal bir düzen yaratır. Bu nedenledir ki müzik, ritim ve hareket yaratıcı eğitim süreçleri için zorunlu bir bileşendir. Minikoloji’de müzik eğitimi yoluyla minik insanların yaratıcılıkları, bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirilir. Oyun ve hareketin ayrılmaz bir parçası olduğu müzik ve orff derslerimizde minik insanlar öncelikle vücutlarının çıkardığı sesleri – el çırparak, dizlerine ve göğüslerine vurarak, parmaklarını şıklatarak, ayaklarını yere vurarak vb.- deneyimlerler. Vücutlarıyla çıkardıkları seslerle tanışan minik insanlar daha sonra ritim enstrümanları (çan, davul, zil, kaşık vb.) ve kendi sesleri ile yaratıcı bir serüvene davet edilirler. Minikoloji’de müzik ve orff derslerinin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji’de minik insanlar iç seslerini keşfederler; keşfettiklerini müzik yoluyla paylaşırlar.

Minikoloji’de müzik ve orff derslerinin temel hedefleri:

 • Minik insanların dinleme, gözlemleme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini,
 • Dinledikleri farklı müzik, ses ve ritimlerin özelliklerini ayırt edebilmelerini,
 • Farklı müzik aletlerini tanımalarını,
 • Vücutlarını dinledikleri müzik veya ritme uygun olarak hareket ettirmelerini,
 • Ritim çalışmaları çerçevesinde ses ve hareketi birleştirerek kendilerini yaratıcı şekilde ifade etmelerini,
 • Duyularıyla algıladıklarını yaratıcı dans, hareket ve ritimlere dönüştürmelerini sağlamaktır.

JİMNASTİK

Kaba motor koordinasyonu hem yazı yazma için gerekli küçük kas koordinasyonunun hem de bilişsel gelişimin sağlanması için bir ön koşuldur. Bu nedenle Minikoloji’de fiziksel aktivite öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Minik insanların, okulun günlük programı dahilinde yeralan fırsatlar dışında Alsancak Gymnasium antrenörleri ile yaptıkları jimnastik dersleri ile fiziksel aktivitelerini ve temel motor becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

 

Minikoloji’de jimnastik derslerinin temel amaçları hareket etmeyi öğrenmek ve hareket yoluyla öğrenmek olarak özetlenebilir. Hareket etmeyi öğrenmek minik insanların kaba motor koordinasyonu ve becerilerini ve fiziksel sağlık ve formlarını jimnastik yoluyla geliştirmeyi içerir. Hareket yoluyla öğrenme ise jimnastik eğitiminin hem bilişsel hem de sosyal-duygusal gelişimi olumlu yönde etkilemesi temeline dayanır. Minikoloji’de jimnastik derslerinin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji’de minik insanlar hareket etmeyi severler; hareket ettikçe daha kolay öğrenir, büyür ve gelişirler.

 

Minikoloji’de jimnastik derslerinin temel hedefleri:

 • Minik insanların fiziksel olarak aktif olmayı sevmelerini,
 • Hareket yeteneklerini ve vücutlarını keşfetmelerini,
 • Temel motor becerilerinin (koşma, sekme, sıçrama, atma-tutma, yuvarlama, denge kurma vb.) geliştirilmesini,
 • Fiziksel olarak sağlıklı ve formda olmalarını,
 • Bireysel ve grup oyunlarında beklenen sosyal ve duygusal becerilerin (işbirliği, kazanma ve kaybetmeyi kabullenme, liderlik vb.) gelişimini sağlamaktır.

GEZEGENİMİZ VE UZAY

Gezegenimiz ve uzay dersi, Minikoloji programında yer alan hayat bilgisi etkinliklerini bir adım ileriye taşımayı ve minik insanlara güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler ile dünya dışı bir deneyim yaşatmayı hedefler. İlk aylarda dersimizin programı gezegenimizi anlamaya yönelik etkinliklerle başlar. Işık, ses, su, hava, bitkiler ve toprak, maddelerin özellikleri, yerçekimi, mevsimler ve hava durumu gibi temel konular çerçevesinde yapılan etkinlikler deney ve oyun temellidir. Dersimiz programının ikinci kısmında minik insanlar astronot kıyafetlerini giyerler ve uzaya doğru bir yolculuğa çıkarlar. Tüm program boyunca minik insanların merak etmeleri ve yaşamla ilgili sorularına cevap aramaları desteklenir. Minikoloji’de gezegenimiz ve uzay derslerinin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji’de minik insanlar merak ederler, soru sorarlar, keşfederler.

Minikoloji’de gezegenimiz ve uzay derslerinin temel hedefleri:

 • Minik insanların merak etmelerini,
 • Yaşadıkları çevre, Dünyamız ve uzayla ilgili soru sormalarını,
 • Kendilerini bilimle ilgilenen bir birey olarak algılamaya başlayarak bilim okur yazarlığına adım atmalarını,
 • Deneyler ve kendi gözlemleri yoluyla temel bilimsel gerçekleri kavramaya başlamalarını sağlamaktır.