Rehberlik Hizmeti

MİNİKOLOJİ’DE REHBERLİK HİZMETİ

Okulumuzun rehberlik hizmetleri Dünya Özel Eğitim ve Danışma Merkezi tarafından verilmektedir. Merkeze bağlı olarak çalışan Psikolog Gülay Ayışığı Yontar, haftada bir gün öğrenci ve velilerimizle çalışarak, öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini takip etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dünya Özel Eğitim ve Danışma Merkezi uzmanları olarak yaşamınızın farklı dönemlerinde yaşadığınız zorlukları çözümleyip sonlandırabilmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte zihinsel ve duygusal olarak benliğinizi daha güçlü kılıp yaşamın zorlayıcı koşullarına sizi uyum ve denge içinde hazırlamak amacıyla düşüncelerinizde, duygularınızda, davranışlarınızda işlevsel bir değişim yaratmaya çalışıyoruz.

Okul korkusu, sınav kaygısı, idrar-kaka kaçırma, karşı gelme, dikkat eksikliği-hiperaktivite, tırnak yeme, tik bozukluğu, öfke, sosyal fobi, depresyon, panik atak, kişilik bozuklukları, ilişki problemleri ve aile danışmanlığı çalıştığımız konuların başında yer almaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapileri konunun uzmanı psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Terapi, Bilinçli Hipnoz Terapisi, Oyun Terapisi, Psikodrama, EMDR ve Play Attention merkezimizde uygulanan psikoterapi yöntemleridir.

Çalışma sistemimize göre ilk 3-4 seans danışan kişiyi ve problemlerini anlamak amacıyla değerlendirme yaparız. Çalışma süresi ve seansların sıklığı problemin niteliğine göre değişiklik gösterir. Etik ilkelere bağlı kalarak psikoterapi çalışmalarımızı yürütürüz. Her zaman danışanlarımızın yararını gözetiriz. Görüşmeler sırasında verilen bilgileri gizli tutarız. Çocuk ve ergenlerle çalışırken uygun görülen sıklıkla ailelerle görüşmeler planlarız. Çalışmalarımızın niteliğini arttırmak amacıyla ihtiyaç duyarsak gizlilik ilkesine bağlı kalarak süpervizyon çalışmaları yaparız.

ANAOKULLARINA YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Dünya Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak kişiliğin temellerinin atıldığı 0-6 yaş döneminde çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemeyi ve korumayı amaçlıyoruz. Bu dönemde yaşanabilecek sorunlara erken ve doğru müdahale etmenin ilerleyen yaşantılarında çocuklarımıza neler kazandıracağının farkındalığı ile çalışıyoruz. Bu kapsamda anaokulunda verdiğimiz hizmetler çocuk, aile ve kurum üçgeninde gerçekleşir. Başta çocuk olmak üzere aile ve kurum ile yaptığımız çalışmalar aşağıda detaylandırılmıştır.
ÇOCUK MERKEZLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları:

Belirli aralıklarla, çocukların takvim yaşına (kaç aylık oldukları) göre gelişim değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler başta çocuğun durumunu saptamak ve varsa eksik alanların nasıl destekleneceğini belirlemek için atılan ilk adımdır. İhtiyaca göre uzmanlarımız tarafından ölçme değerlendirme yapılır. Kullanılabilecek bazı ölçek ve testler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
  • Konuşma Seslerinin Tespiti (KST)
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ)

Oyun gözlemleri & Oyun Terapisi:

Akranlarıyla kurduğu oyuna ait gözlemler düzenli olarak yapılır ve değerlendirilir. Bireysel oyun seansı ile çocuğun psikolojik süreci takip edilir.

Psikodrama Çalışmaları:

Yaş grubuna uygun olarak belirlenen çalışmaların psikodramatist tarafından yönetildiği grup çalışmalarıdır.
AİLE MERKEZLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aile Görüşmeleri:

Çocukla yapılan tüm çalışmaların sonuçları düzenli aile görüşmeleriyle anne ve babalar ile paylaşılır. Ayrıca aileler baş edemedikleri ya da destek almak istedikleri bir durum yaşandığında randevu alarak görüşme talep edebilirler.

Veli Seminerleri

Okul velilerinin özellikle talep ettiği konular başta olmak üzere okul içinde düzenli olarak aile bilgilendirme seminerleri verilir. Seminer boyunca veliler aktif olarak paylaşımda bulunabilir, sorular sorabilirler.

Psikodrama Çalışmaları

Velilerin talebi doğrultusunda anne-baba tutumları başta olmak üzere farklı konularda grup çalışmaları düzenlenir. Psikodrama grupları belli aralıklarla psikodramatist liderliğinde bir araya gelerek çalışmalarını tamamlarlar.
KURUM MERKEZLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğretmen Geliştirme Eğitimleri:

Öğretmenlerin eksik olduklarını belirttikleri alanlarda ve gerekli görülen konularda bilgilendirmeye yönelik eğitimler belli aralıklarla düzenlenir, eğitimde verilen bilgilerin uygulanırlığı takip edilir.

Öğrenci Değerlendirme Toplantıları:

Ayda bir mutlaka tüm öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi istenir, yaşanan sorunlara çözüm üretilir, özellikle davranış problemleri ya da özel durumu olan çocuklarla ilgili değerlendirme yapılır, çocuğun nasıl destekleneceği tekrar kararlaştırılır.

Kurum İçi İlişkilerin Düzenlenmesi & Desteklenmesi:

Çocuk, veli, öğretmen ve idare arasındaki ilişkiler, sınırlar ve iletişim ağı kurum için uygun şekilde belirlenir ve sürekli olarak kontrol edilir. Aksayan bir durum ya da iletişimde bir kopukluk olması halinde gerekli görüşmeler yapılır ve kurum çalışanları desteklenir.

Kurum Çalışanlarına Yönelik Bireysel Danışmanlık:

İhtiyaç halinde kurum çalışanlarına kurum içi performansını etkileyen durumlar ya da sorunlar yaşandığında danışmanlık yapılır.

DÜNYA Özel Eğitim ve Danışma Merkezi çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.dunyadanismamerkezi.com/