Neden baykuş ?

Yeni bir kurum oluştururken, yeni bir bebeğin doğumunu beklemek kadar heyecan ve coşku içinde olmak kaçınılmaz elbette. Bu coşku ve heyecanımız içinde okulumuzu tanımlayan ve bizi temsil eden bir logomuz olmalıydı.

Yıllar süren eğitim serüvenimiz içinde eğitimciler olarak öncelikle ‘Nasıl bir öğretmensin?’ sorusunu cevaplamak önemli bir adımdı. Yıllar önce aldığımız bir eğitimde üç tip öğretmenin varlığından söz edilmişti. Bunlardan bahsedilirken kendi öğrencilik yaşantımıza geri dönmüş, kendi öğretmenlerimizi anmış ve her birinin bizlerde bıraktıkları izleri değerlendirerek hangi öğretmen tipiyle tanımlanabileceklerine karar vermiştik. Yıllar içinde öğretmenlerin üçten çok daha fazla tipe – aslan öğretmenler vardı, zürafa olarak adlandırılanlar ve diğerleri – ayrıldıklarını gördük, tecrübe ettik. Ama tüm tipler içinde öğretmenlerin büyük bölümünü kapsayan üç tipin, o yıllar önce aldığımız eğitimdeki köpekbalığı, kaplumbağa ve baykuş öğretmen tipleri olduğunu da gördük. Aşağıda sizler için tanımladığımız bu öğretmenler eminiz sizlere de sizler üzerinde iz bırakan kendi öğretmenlerinizi hatırlatacaklar.

Köpekbalığı öğretmen: Durum veya süreç içinde gözlemci değildir. Durumu veya problemi anlamaya çalışmadan sonuca müdahale eder. Sınır koyucu ve yaptırımcıdır. Çocuklar kısıtlı ve dar sınırlar dâhilinde öğrenme gerçekleştirirler. Öğrencileri tedirgin ve endişelidirler.

Kaplumbağa öğretmen: Problemleri önemsemez. Çoğu zaman problemli durumların kendiliğinden çözümlenmesini bekler. İhtiyaçları belirlemede geç kalır. Yaptığı müdahaleler zamanında olmadığından olumlu bir sonuç vermez.

Baykuş öğretmen: Bu tanım baykuşun İngilizce karşılığı olan OWL ile özetlenir – ‘Observing, Waiting, Listening’. Baykuş öğretmen çocukları gözlemler (Observing). Çocukların vücut dillerine ve mimiklerini inceleyerek; ne yapmak istediklerini, ne ile ilgilendiklerini anlamaya çalışır. Amaçlarını ve niyetlerini anlamak üzere bekler (Waiting). Çocuklara problem çözmeleri ve eyleme geçmeleri, kendilerini ortaya koyabilmeleri için fırsat tanır. Çocukların kendilerini, istedikleri şekilde ifade etmelerine olanak tanır. Çocukları gerçekten dinler (Listening). Baykuş öğretmenin sabır gerektiren eğitim stratejileri uzun vadede olumlu sonuçlar verir. Baykuş öğretmen, olaya ve duruma sakin yaklaşır. Çocuğu rehber alıp ona rehberlik eder.

Bizler bu kuruma can verirken, eğitimci ve öğretmen bayrağını teslim almışken, ne istediğimizi, nasıl bir iz bırakacağımızı bilerek yola çıktık. Yetiştirdiğimiz minik insanların soran, sorgulayan, farklı stratejiler üretebilen, problem çözebilen, sabırla hedeflerine ulaşmaya çabalayan, yılmayan bireyler olmalarını sağlayacak izler bırakmayı amaçladık, amaçlıyoruz.

Biz BAYKUŞ olmayı seçtik. Ve böylece logomuzu da…