Müzik ve Hareket

MİNİKOLOJİ’DE MÜZİK VE HAREKET

Müzik ve hareket yaratıcı bir eğitim programının vazgeçilmez parçalarıdır. Müzik ve hareket çocuğun kendini özgürce ifade etmesini sağlayarak bütün gelişim alanlarında olumlu izler bırakır. Öğrenme ortamında çocuğun bedenini müzikle birlikte kullanmasına, kendini keşfetmesine fırsat vermek, estetik gelişimini destekleyerek ritim duygusunun, işitme duyarlılığının, ve hayal gücünün gelişmesine olanak sağlar. Ayrıca grupla birlikte hareket etmek ve şarkı söylemek, çocuğun dikkatini de geliştirerek, daha uyumlu ve işbirliği içinde çalışan bir birey olmasını sağlar. İç disiplini arttırarak kendini daha kolay kontrol edebilme becerisi kazandırır.

High Scope müzik ve hareket gelişimi programından yola çıkılarak, Minikoloji akademik programında müzik-oyun-hareket etkinlikleri düzenli olarak yer alır. Yerinde hareket etme (eğilme, kıvrılma, bükülme, sallanma, kolları sarkıtarak sallama vb.); serbest hareket etme (koşma, atlama, zıplama, sıçrama, sekerek gitme, uygun adım yürüme, tırmanma vb.); nesnelerle birlikte hareket etme; hareketle yaratıcı düşüncelerini ifade etme; hareketi tarif etme; hareket yönergelerine uyma; ritmi duyma ve ifade etme; bir tempo eşliğinde bir sıra izleyerek hareket etme; müzik eşliğinde hareket etme; sesleri araştırma, keşfetme ve tanıma; melodi oluşturma; şarkı söyleme ve basit müzik aletleri çalma gibi etkinliklerle Minikoloji programı zenginleştirilir.