Minikoloji Farkı

Minikoloji, okul öncesi eğitimde uluslararası uygulamaları takip ederek programını sürekli güncelleyen yenilikçi bir eğitim anlayışı ile kurulmuştur.

Çocuğa ve çocuk eğitimine günümüz eğitim biliminin sunduğu modern bakış açısı ve tekniklerle yaklaşan Minikologlar, bu uygulamaları uzun yıllar denemişler ve sonuçlarını takip etmişlerdir.

 • MİNİKOLOJİ’nin en güçlü yanı kurucularının öğretmenlik yapmak üzere yola çıkmış eğitimciler olmalarıdır. Boğaziçi, Hacettepe ve ODTU üniversiteleri mezunu, yıllar içinde okul öncesi eğitime ilişkin sayısız hizmet içi eğitim almış ve vermiş olan kurucuların her biri en azı onbeş senelik olmak üzere eğitim deneyimlerini, bizzat kendileri öğretmenlik yaparak Minikoloji Anaokulu öğrenci ve aileleri ile paylaşmaktadırlar. Kurdukları okulda sınıf ve İngilizce öğretmenliği yapan kurucular dışında tüm diğer branş öğretmenleri de kendi alanlarında deneyimli eğitimcilerdir.
 • MİNİKOLOJİ eğitim programı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar. Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuk biriciktir; güçlü olan yönleri olduğu gibi gelişmesi gereken becerileri de olabilir. Çocukların farklılıkları gözetilmeden bir sınıf içindeki tüm öğrencilere aynı programın uygulanması, çocuğun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği gibi, çocuğun gelişimini tesadüflere bırakır. Minikologlar öğrencilerinin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini belirledikten sonra öğrencilerini bireysel olarak da destekleyebilecekleri eğitim programları hazırlarlar.
 • MİNİKOLOJİ’de eğitim ortamı çocuğun öğrenmesini kolaylaştırır. Çocuğun stres düzeyinin öğrenmesi ile ters orantılı olduğu (diğer bir deyişle çocuğun stresi azaldıkça öğrenme performansı artacaktır) bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenledir ki öğrencilerin bulunacakları tüm ortamlarda kullanılan renkler, ışıklandırma ve havalandırma yöntem ve cihazları, öğrencilerin kullanacakları araç ve gereçler ve en önemlisi öğretmen ses tonu ve öğrenciye tutarlı – içten yaklaşımı ile minik insanlara stresten arınmış bir ortam sunulur.
 • MİNİKOLOJİ’nin eğitim ortamı akran eğitimine imkan tanır. Farklı yaş gruplarından minik insanlar sabahları güne başlarken ve gün sonu paylaşım saatlerinde; serbest oyun, bahçe etkinlikleri, yemek ve beslenme zamanlarında ve hafta boyunca birkaç kez büyük grup çalışmalarında bir araya gelirler birlikte çalışıp öğrenirler. Farklı yaş gruplarının olduğu bu ortamlarda büyükler küçüklere liderlik etmenin, yardımcı olmanın, onları koruyup kollanmanın duygusal tatminini yaşarlarken küçükler ise büyükleri taklit ederek yeni beceriler öğrenirler.
 • MİNİKOLOJİ’de minik insanların üst bilişsel becerileri geliştirilir. Minikoloji; anaokulu olmanın yanı sıra bir okul öncesi beceri geliştirme merkezi olarak tasarlanmıştır. Söz konusu beceriler, sosyal ve duygusal olanların yanısıra; dikkat, hafıza, görsel ve işitsel algı, yaratıcılık, zihinsel ve bedensel koordinasyon, planlama ve organize etme, inceleme ve araştırma, sorgulama, bilgiler arasında bağlantıları kurma ve işleme gibi üst bilişsel olanları da içerir.
 • MİNİKOLOJİ’de veli bültenleri, görüşme ve seminerleri ile çocukların sadece okul ortamında değil ev ortamlarında da gelişimlerinin doğru şekilde desteklenmesi sağlanır.
 • MİNİKOLOJİ’de minik insanlar oyun oynayarak ve oyunlaştırılmış deneyimler aracılığı ile öğrenirler. Minikologlar, hemen hemen öğrenme konusu olan her şeyi öğrencilerine oyun ortamında eğlenceli bir şekilde sunarlar ve deneyimlemelerine imkan tanırlar.
 • MİNİKOLOJİ’de öğrencilerin farklı ilgi alanları geliştirmelerine, doğal yeteneklerini fark etmelerine imkan tanıyacak kulüp saatleri ve branş dersleri Branş dersleri İngilizce, müzik ve hareket, sanat, gezegenimiz ve uzay, yaratıcı drama ve jimnastikdir.
 • MİNİKOLOJİ’nin zengin bir İngilizce programı mevcuttur. Minik insanlar gün içindeki eğitim zamanlarının üçte birini İngilizce öğretmenleri ile geçirirler. İngilizce programımızın temel hedefi öğrencileri işlevsel İngilizce bilgisi ile donanımlandırarak öğrendikleri dil kalıplarını kullanır hale getirmektir.
 • MİNİKOLOJİ’de çocukların gelişimi uzman bir psikolog tarafından düzenli şekilde takip edilir. Okul psikoloğu öğrenci ve velilere verdiği rehberlik hizmeti ile çocukları gelişimini destekler.
 • MİNİKOLOJİ’de çocuğun bakımı, aldığı eğitim kadar önemlidir. Hem zihinsel hem de fiziksel gelişimin temelinde doğru beslenme vardır. Öğrencinin yeme içme alışkanlıklarının gelecek hayatında bilişsel kapasitesine katkısı ve öğrenci sağlığına olan etkisi tartışılamaz. Bu nedenledir ki Minikoloji’de menüler yemek pişirme konusunda uzman bir anneanne tarafından hem sıhhi hem de doğal malzemeler (rafine edilmiş gıda kullanımı en aza indirilmiştir) kullanılarak gerçekleştirilir.

MİNİKOLOGLAR’ın yenilikçi eğitim anlayışları ile MİNİKOLOJİ’de fark yaratacakları maceralarını bu web sitesinden ve Minikoloji Facebook grubundan takip edebilirsiniz…