Kulüpler

MİNİKOLOJİK KULÜPLER

Minikoloji’de kulüp saatleri eğitim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Minikoloji programında iki haftada bir olarak yer alan altı kulüp (Matematikle Oynuyorum, Kuklacı, Minik Şefler, Toprak Çocukları, Akıl Küpleri ve Eleştir-Geliştir Kulüpleri) mevcuttur. Kulüplerin genel amaçları minik insanların kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak; okul programı çerçevesinde edindikleri becerileri kullanma ve geliştirme fırsatı yaratmak; özgüvenlerini kuvvetlendirmek; sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek olarak özetlenebilir.

MATEMATİKLE OYNUYORUM KULÜBÜ: Matematik hayatın her alanında olmazsa olmazdır. Ancak genellikle matematik dersine zor, karmaşık ve korkutucu olarak bakılır. Okul öncesi çocukları için bu durum geçerli değildir. Matematikle yaşlarına uygun, eğlenceli ve zevk alabilecekleri bir programla karşılaştırdıklarında ileriki dönemde yukarıda bahsedilen olumsuz düşünceler oluşmayacaktır.

Okul öncesi yıllar birçok matematik kavramının temellerinin kazanıldığı sihirli yıllardır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırmacı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “matematik etkinlikleri” ile mümkündür. Bu anlayışla Matematikle Oynuyorum Kulübü Minikoloji eğitim programına dahil edilmiştir. Minik insanların sınıflandırma, gruplama, sıralama, ritmik sayma, ölçme, değerlendirme, şekilleri ve kavramları tanıma, grafik okuma, ilişki kurma, problem çözme gibi beceriler bu kulübün oynayarak öğrenme ortamında gelişir.

Minikolojinin her yaş grubuna uygun etkinlikleriyle matematik artık en eğlenceli dersler arasında yerini alacak.

KUKLACI KULÜBÜ: Geçmişten günümüze bir kültür mirasıdır kukla. Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını, eğlendirirken eğittiğini, yetişkinlerin de kuklalara ilgi duyduklarını, toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın sanat anlayışını kültürel yapısını yansıttığını göstermektedir. Günümüzde kuklalar özellikle okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların sosyal-duygusal ve dil becerisi gelişimlerinde, dinleme, dikkatlerini toplama ve sürdürmelerinde ve yaratıcılık alanında destekleyici ve geliştiricidir. Kukla oynatmak, çocukları kişisel ve çevresel baskılardan uzaklaştırarak onlara duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı verir. Çocuğu tanımada öğretmen ve ebeveynlere yardımcı bir tekniktir. Minikoloji, Kuklacı Kulübünü programına dahil ederek kuklaların büyülü dünyasında kuklalar yaparak ve oynatarak minik insanların tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedeflemektedir.

MİNİK ŞEFLER KULÜBÜ: Çocukların okul yaşamlarındaki deneyimleri onların hayatlarına dair olmalıdır. Tıpkı beslenme gibi… Minik Şefler Kulübü, beş duyularını da kullanarak minik insanların sosyal, duygusal, bilişsel becerilerinin ve ince motor kaslarının gelişimine destek olur. Sağlıklı yaşam, masa düzeni, işbirliği, paylaşma, kendine güven, başarma duygusu, deneme-yanılma, deneyim aktarımı, güvenlik tedbirleri gibi sosyal-duygusal becerilerinin gelişmesinin yanı sıra grafik okuma, organize olma, planlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, akılda tutma, ölçme, toplama-çıkarma, az-çok, önce-sonra, bütün-yarım gibi kavramsal ilişkileri içine alan bilişsel becerileri de destekler. Minik insanlar, küçük ev aletleri kullanarak, hamur yoğurmak-şekil vermek gibi etkinliklerle, masa hazırlayıp yaptıklarını servis ederken küçük kas becerilerini sınıf dışı bu ortamda kullanma fırsatı bulurlar.

 

TOPRAK ÇOCUKLARI KULÜBÜ: Okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri doğru uygulamalarla anlam kazanır ve somutlaştırılır. Toprak Çocukları Kulübü, çocukların doğayla olan ilişkilerini kuvvetlendirerek basit deneysel çalışmalar yapabilecekleri bir etkinlik sürecidir. Süreç içinde minik insanlara doğayı tanıma, bitki yetiştirme, toprakta yaşayan canlıları inceleme, neden-sonuç ilişkisi kurma, benzerlik ve farklılıkları yorumlama, sorumluluk alma, sabretme, küçük-kas becerilerini geliştirme, tahmin etme, raporlama gibi birçok beceri alanında çalışma fırsatı sunulur.

 

AKIL KÜPLERİ KULÜBÜ: Okul öncesi çocukların en belirgin özelliklerinden biri farklı ve sınırsız düşünme becerileridir. Kulüp saatinde minik insanlar minikologlar eşliğinde stratejik beceriler gerektiren bireysel ve takım oyunları oynarlar. Oyunlar hikayeleştirilerek ve drama teknikleriyle çocuklara sunulur. Akıl Küpleri Kulübü, takım çalışması, empatik düşünme, kurallara uyma, dürtü kontrolü, öngörü, problem çözme, uygun stratejilere karar verme, planlama ve dikkat becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Oyunlara etkin katılım sağlayan çocuklarımız tüm bu süreçleri deneyimleme ve geliştirme fırsatı bulurlar.