Görsel algı ve dikkat çalışmaları

MİNİKOLOJİ’DE GÖRSEL ALGI VE DİKKAT ÇALIŞMALARI

Görsel Algı Çalışmaları: Görsel algılama bireyin gördüğünü kavrama yeteneğidir. Görsel algıdaki beceri, çocuklarda okumayı, yazmayı, hecelemeyi, aritmetik hesap yapmayı geliştirmekte ve okulda başarılı olmaları için gereken diğer birçok beceriyi ilerletmelerine yardımcı olur (Frostik, 1968). Görsel algı 3-7 yaş arasında gelişim gösterir. Bu dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak engellenmiş çocuklarda görsel algı problemleri görülebilir.

Görsel algı problemi olan çocuk, anaokulunda resim yapmakta, kağıt kesmekte, kopyalamakta, yönünü algılamakta zorlanır. İlkokula başladığı zaman ise okumayı ve yazmayı öğrenmekte zorluklar yaşayabilir. Bu durum çocuğun duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir; çocuğun başarısızlık hissine kapılmasına ve kendisine olan güvenin azalmasına neden olabilir (Cengiz, 2002). Görsel algı becerisi gelişmiş olan çocuklar ise ilkokulda daha başarılı olurlar. Bu nedenle Minikoloji programında görsel algı etkinliklerine yer verilir. Çizgi çalışmaları, kesme-yırtma-yapıştırma, takma-çıkartma, hamur yoğurma ve şekil verme, şekli zeminden ayırt etme, şekil sabitliği (var olan nesnenin şekli değişme bile aynı kaldığını farketme), yönergeye uygun mekanda konum alma, konum bildiren sözcükleri kullanma, şeklin mekanla ilişkisini farketme gibi alanları içeren etkinlikler programımızda yer almaktadır.

Çocukların görsel algı becerileri, rehberlik birimizle birlikte takip edilmekte ve çocukların ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili grup çalışmalarının yanısıra bireysel çalışmalarda planlanmaktadır.

Dikkat Çalışmaları: Çeldiricilere yönünü dönmemek ve odaklanmak öğrenmede ilk adımdır. Dikkat uyaranlar içinde süzgeç görevi görür. Neye odaklanmamamız gerektiğini anlarız. Çocuğun dikkatini uyanık tutmanın yolu, öncelikle onun ilgisini çekmektir. İlgi duyulan konu üzerinde dikkatin toplanması daha kolaydır. İlgi ve dikkatin uyanık olduğu durumlarda, öğrenme daha hızlı ve daha kalıcı olur. Bu nedenle, dikkat süresinin uzun olması öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Programımızda çocukların işitsel, algısal, seçici, ifadesel ve sürdürülebilir dikkatlerini geliştirerek daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla dikkat çalışmalarına yer verilmektedir.