Bilişsel Etkinlikler

MİNİKOLOJİ’DE BİLİŞSEL ETKİNLİKLER

Okul öncesi dönem çocuğun bilişsel gelişiminin hızla ilerlediği kritik yıllardır. Bu gelişim alanı, çocuğun zihinsel faaliyetlerini içerir. Her çocuk, birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yeteneklerle dünyaya gelir. Sağlıklı bir bilişsel gelişim için çocuğa sunulacak uyarıcılar, araç- gereçler, düzenlenen eğitim ortamları ve etkinlikler çocuğun var olan potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını ve kullanmasını sağlar.

Minikoloji akademik programında çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak derecelendirilmiş bilişsel etkinlikler düzenli olarak uygulanır. Bilişsel etkinlik programımızda; gözlem yapma, gözlem kaydı tutma, olay sıralama, neden-sonuç ilişkisini kurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, gruplama, sıralama, sınıflandırma, serileme, eşleştirme, toplama-çıkarma, sayı sayma gibi sayısal işlemler yapma, bellekte tutma, ölçme ve değerlendirme, şekil ve kavram bilgisi, sembol tanıma, mekanda konum alma, konum bildiren sözcükleri kullanma, örüntü, grafik okuma ve oluşturma gibi birçok farklı amaca hizmet eden etkinlikler yer almaktadır. Programımızda yer alan bilişsel etkinliklerin temel hedefleri aşağıda verilmiştir.

Minikoloji programında yer alan bilişsel etkinliklerin temel hedefleri:

Minik insanların

  • dikkat sürelerini uzatarak, daha iyi odaklanmalarını sağlamak,
  • yaratıcılıklarını beslemek ve geliştirmek,
  • algı gelişimlerini desteklemek,
  • benzerlik ve farklılıklara dikkat çekerek ayırt etme becerilerini geliştirmek,
  • nesne ve sayı kavramlarını kazandırmak,
  • temel kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa vb.) öğrenmelerini sağlamak,
  • kısa ve uzun süreli belleği destekleyici etkinliklerle hafızalarını güçlendirmek,
  • akıl yürütme becerilerini geliştirerek problem çözme, en uygun çözüm yolunu seçme gibi düşünme becerilerini desteklemek,
  • planlama ve organizasyon becerilerini geliştirerek ileriki hayatlarında sorumluluklarını bilen, aldıkları sorumlulukları yerine getirebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.