Minikoloji'nin Doğuşu

Masalsı bir hikayeydi. Tıpkı hepimizin içinde yaşadığı farklı farklı masallar gibi…

Çocuklarla başladık yol almaya… Onların dünyası kadar keyifli değildi etrafımızdaki hiçbir şey. Çocukların bize kattıkları ve bizim onlara kattıklarımız ile süreci ve çıkan sonucu hayranlıkla izledik senelerce. Daha çok şey yapmak istedik çocuklar için, kendimiz için… Ve geleceğe olumlu izler bırakmak için… Onların dünyasına ortak olduk ve bu büyük zevk aldığımız ortaklık bizim işimiz oldu.

  Bu bizim işimizdi. Onların en önemli işi ise ‘’oyun’’… O zaman onların işine saygı duyup, işlerini verimli hale getirmekti bize kalan J

Minikoloji’nin doğuşu işte bu temelle gerçekleşti. Minik insanların büyük hayallerini gerçekleştirmesine kapılar açmak istedik. Amacımız onların meraklarına, heyecanlarına, bilgiye olan açlıklarına, bilgiye ulaşma yollarını aramaya, yaratıcılıklarına, sosyal hayata ayak uydurma çabalarına, becerilerini geliştirme çalışmalarına ortak olmak, onları rehber edinip, rehberlik etmek oldu.

 Önce kendini, insanları, doğayı, hayvanları seven, kendine güvenen, mutlu, umutlu, saygılı, problem çözebilen, stratejiler geliştirebilen, yenilikçi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş çağdaş bireyler olarak hayatta yol almalarına, onlara hayatlarının en önemli yıllarında yol arkadaşlığı edinmeye gönüllü olduk seve seve…

Ve Minikoloji artık doğdu J

Kimdir bu Minik İnsanlar

Minik insan (taksonomik adıyla minikus homo sapienusLatince "minik akıllı insan" veya "minik bilen insan"), Hominoidea üst familyası içerisinde yaşayan bir insan türüdür. 3-6 yaş arasındaki insanlar minik insan kabul edilirler. Meraklı ve aktif olması, oyun oynamayı çok sevmesi, öğrenme heyacanının olması, zorluklar karşısında ‘başarabilirim’ duruşu ve yaratıcı zekası gibi özellikler bu insan türünü "Minik İnsan" yapan özellikler olarak sayılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle diğer insan türlerinden farklı olarak uygun öğrenme ortamının sunulması halinde çok kolay öğrenir; öğrendikleri kalıcı olur.

Minik İnsanlar Bilimi mi?

Minik İnsanlar Bilimi kısaca Minikoloji minik ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olup minik insanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Sadece 3-6 yaş arasındakiler değil 0-3 yaş arasındaki insan türü de Minikoloji’nin inceleme alanına girer. Minik insanın beslenmesi, sağlığı, beceri edinimi, öğrenme sistemi, davranışları, diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimi kısaca minik insanın fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi Minikoloji tarafından incelenen temel alanlardır.

Minik İnsanın büyüyüp ‘Büyük İnsan’ olduğu gerçeği, Minikolojinin neden çok önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır. Minikoloji göstermektedir ki zengin bir öğrenme ortamında, yetkin ve etkili eğitimcilerle (Minikologlarla)  çalışma ve oyun oynama fırsatı bulan minik insanlar daha başarılı bir eğitim hayatı sürmekte; daha mutlu ve daha başarılı büyük insanlar olmaktadırlar.

Minikologlar Ne İş Yaparlar?

Minikologlar, Minikoloji denilen minik insan bilimi uzmanı olan eğitimcilerdir. Birçok minikolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında (örneğin sınıf öğretmenliği, yabancı dil, müzik, sanat, beden eğitimi vb. dallarda) çalışmaktadır.

Minikologlar birlikte çalıştıkları minik insanların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederler; davranış ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri incelerler. Birlikte çalıştıkları minik insanların her birinin ayrı ayrı güçlü ve gelişmesi gereken yön ve becerilerini tespit eden minikologlar, minik insanlar için bireysel eğitim-öğretim programları hazırlar ve uygularlar.

Minikologlar minik insanlara karşı anlayışlı, sıcak ve samimidirler, minik insanların kişilik özelliklerine karşı saygılıdırlar. Minikologların birincil hedefleri minik insanı ‘minik insan’ yapan özellikleri (meraklı ve aktif olması, oyun oynamayı çok sevmesi, öğrenme heyacanının olması, zorluklar karşısında ‘başarabilirim’ duruşu ve yaratıcı zekası gibi) güçlendirmek; minik insanı bu özelliklerini gelecek yaşantısına da taşıyacak şekilde destekleyip büyütmek olarak özetlenebilir.

Minikologların işlerini yaparken kullandıkları en temel teknik oyunlaştırmadır. Minik insanlar oynayarak ve deneyimleyerek öğrendikleri için Minikologlar oyunlaştırarak ve minik insanların deneyimlemelerine fırsat vererek öğrenmelerine rehberlik ederler.

Minikologlar yeni fikirlere, farklı görüşlere, yeni deneyimlere ve okul öncesi eğitimde yenilikçi uygulamalara açık kişilerdir. Her yeni günün yeni bir öğrenme getireceği anlayışı ile kurdukları anaokullarına Minikoloji Minik İnsanlar Bilimi Anaokulu adını verdiler. Minikologlar minik insanlarla, minik insanlar Minikoloji Anaokulunda büyüyecekler...


YENİLİKÇİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANLAYIŞIYLA.....
MİNİKOLOJİ ANAOKULU

 

Önemli uyarı! Yukarıda okuduğunuz içerik gerçek ancak kullanılan teknik terimler hayal ürünüdür!!!!!

Minikologlar

MİNİKOLOJİ ANAOKULU KURUCULARI

 

EVRİM İNCE KARAÇORLU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (2004) ve Buca Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (1997) mezunudur. İzmir’in önde gelen okullarında okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak çalışmıştır. 2004 yılından beri çocuk öyküleri yazan Evrim Karaçorlu’nun ‘’Zeytin Mucizesi’’ adlı öyküsü 2012 yılında Morpa Öykü Yarışmasında en büyük ödüle layık görülmüştür. Minikoloji’nin kurucularından biri olmanın yanı sıra 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında okul müdürü ve sınıf öğretmeni olarak da kurumumuzda aktif görev alacaktır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Alan Eğitimleri:

Kitaplar Sınıflarda Hayat Buluyor – Sempozyum – Özel İzmir SEV İÖO – Mart 2013

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Yrd. Doç Dr. Tamer Ergin – 2010-2013

Mind Lab Düşünme Becerileri Eğitimi – MINDLAB – Eylül 2012

Okul Öncesi Fen Eğitimi – Seminer – Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu – Aralık 2012

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Uzman Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu – 2010-2012

Reggio Emilio-pyp-proje yaklaşımı eğitim sistemi 2011-2012

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Öğrenme Mucizesi Reggio Emilia Yaklaşımı), Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2012

Proje Nedir? Ne Değildir?’ – Seminer - Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu – Mart 2012

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2011

Çocuk ve Oyun – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Mart 2011

Eğitimde mizahın gücü-2010

Yaratıcılık Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Çocuk ve Oyun-Seminer –Belma Tuğrul-2003-2010

Okuma Anlama Stratejileri – Seminer - Dr.Serap Cavkaytar – Eylül 2010

Matematik Eğitimi – Seminer - Dr.Sibel Yeşildere – Eylül 2010

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2010

Görsel Algı Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu- Koç Lisesi-İstanbul

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2009

Çakabey Koleji Öğretmen Sempozyumu- 2007

Ya-Pa Öğretmen Eğitimi Programı - Ya-Pa Yayın Pazarlama

Üstün Dökmen – Çocuk ve ebeveyn davranışları üzerine

Montesori eğitimi – Meb Tepe Kule Eğitim Konferansları

NLP Teknikleri İle Pozitif Düşünce Alışkanlığı Yaratma Semineri - Gelişim Platformu

İlkyardım Semineri - Özel Türk Koleji - 2006

Okul Öncesi Eğitimde Birlikte Gelişmek - Denge Psikolojik Danışmanlık Pedagoji ve Gelişim Merkezi

Psikiyatrist Yankı Yazgan- Çocuk Psikolojisi

High Scope Eğitimi - Ani ERYORULMAZ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) & Pam LAFFERTY (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı)

Gems Eğitimi- Okul Öncesinde Fen etkinlikleri

Orff Eğitimi– Müzik ve ritm geliştirme teknikleri

Active Learning Eğitimi - Nigel WILLIAMS

Çocuk Gelişimi ve Engelli Çocuk Eğitimi - Ender UZUNDEMİR (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı)

Whole Language/ Bütünsel Dil Eğitimi - Sharone BLOTE, Min WHYMAN

İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Eğitim Semineri - Ülkümen RODOPLU (Acil Tıp Derneği Bşk) – 1998

 

 

OLCAY ANGI BAŞER

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (2006) ve Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi (2000) mezunudur. İstanbul ve İzmir’in önde gelen okullarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışmıştır. Minikoloji’nin kurucularından biri olmanın yanı sıra 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında sınıf öğretmeni olarak da kurumumuzda aktif görev alacaktır. Evlidir.

Alan Eğitimleri

Kitaplar Sınıflarda Hayat Buluyor – Sempozyum – Özel İzmir SEV İÖO – Mart 2013

Mind Lab Düşünme Becerileri Eğitimi – MINDLAB – Eylül 2012

Okul Öncesi Fen Eğitimi – Seminer – Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu – Aralık 2012

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Uzman Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu – 2010-2012

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Yrd. Doç Dr. Tamer Ergin – 2010-2013

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu – Üsküdar Amerikan Lisesi, İstanbul – Ekim 2012

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Öğrenme Mucizesi Reggio Emilia Yaklaşımı), Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2012

Proje Nedir? Ne Değildir?’ – Seminer - Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu – Mart 2012

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2011

Çocuk ve Oyun – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Mart 2011

Yeni Okul Öncesi Öğretmen Profili – Seminer - Yrd. Doç. Dr. Hasan Yılmaz – Ekim 2010

Orff Yaklaşımı Örnekleri – Seminer – Necla Aydın – Ekim 2010

Görsel Algı Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Yaratıcılık Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Okuma Anlama Stratejileri – Seminer - Dr.Serap Cavkaytar – Eylül 2010

Matematik Eğitimi – Seminer - Dr.Sibel Yeşildere – Eylül 2010

Reggio Emilio-Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2010

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu – Enka Okulları, İstanbul – 2008

Sanat Sertifikası – Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü - 2006

Yaşam Seçimi Meslek Seçimi- Prof. Dr. Üstün Dökmen, 2005

Reggio-Emilia ‘Çocuğun 100 Dili’, Semineri Işıkkent Eğitim Kampüsü, 2002

 

YONCA SELÇUK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1991) ve Özel İzmir Amerikan Lisesi (1987) mezunudur. İzmir’in önde gelen okullarında İngilizce Öğretmeni ve yönetici olarak çalışmıştır. Minikoloji’nin kurucularından biri olmanın yanı sıra 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında İngilizce öğretmeni olarak da kurumumuzda aktif görev alacaktır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Alan Eğitimleri

Kitaplar Sınıflarda Hayat Buluyor – Sempozyum – Özel İzmir SEV İÖO – Mart 2013

Bringing Technology Into Your Young Learner Classroom – Oxford University Press ‘online’ seminer programı – Barbara Huskins Sakamoto - Şubat 2013

Teaching Presentation Skills – Oxford University Press ‘online’ seminer programı – John Hughes - Ocak 2013

Instructional Supervision and Evaluation - Kurs Programı – Principal’s Training Center (Londra), Temmuz 2012

Autumn Symposium for Teachers – Sempozyum – Üsküdar Amerikan Lisesi, İstanbul – Ekim 2012

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Uzman Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu – 2010-2012

Görsel Algı ve Bilişsel Beceriler Eğitim Programı - uzun dönemli hizmetiçi eğitim seminerleri dizisi – Yrd. Doç Dr. Tamer Ergin – 2010-2013

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı (Öğrenme Mucizesi Reggio Emilia Yaklaşımı), Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2012

Proje Nedir? Ne Değildir?’ – Seminer - Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu – Mart 2012

Designing Integrated Skills Lessons, Teaching Vocabulary, Effective Lesson Planning – Seminer - Kristina Smith (BC Teacher Trainer) – Ocak 2011

Story Telling  - Seminer - Hardy Griffin- Kasım 2011

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2011

Liberating the Learner – Konferans - ITK – Mart, 2011

Görsel Algı Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Yaratıcılık Eğitimi – Seminer - Prof. Dr.Belma Tuğrul – Eylül 2010

Okuma Anlama Stratejileri – Seminer - Dr.Serap Cavkaytar – Eylül 2010

Matematik Eğitimi – Seminer - Dr.Sibel Yeşildere – Eylül 2010

ESL Teacher Development Course - Kurs Programı – Ceyda Özeren (İzmir SEV İngilizce Bölüm Başkanı) – 2010

1. Okul Öncesi Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşım ve Uygulamaları – İstanbul, Aralık 2010

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2010

Liberating the Learner – Konferans - ITK – Mart, 2009

Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Şubat 2009

Liberating the Learner – Konferans - ITK – Mart, 2007

Story Telling - Seminer - Alec Williams – Nisan 2007

Observing Teachers and Giving Feedback – Seminer - Paul Seligson – Mart 2007

Wednesday Workshops – Haftalık düzenli seminerler - British Council – 2002 – 2007

Young Learners Program – İngilizce Öğretmenliği Kurs Programı - British Council – 2006

EFL/ESL Teaching Strategies - Discussion Group – İzmir SEV İngilizce Bölümü – 2005-2006

E – Z Reading – Seminar- Jan and Thom McCain – Eylül 2006

Liberating the Learner – Konferans - ITK – Mart 2006

Using Projects - Konferans – Isikent Eğitim Kampüsü, Izmir - Nisan 2006

Class Management - Seminer - Dr. Tarkan KACMAS - Eylül 2005  

EFL Training – Seminer  Dr. Nese CABAROGLU Eylül 2005

Autumn Symposium for Teachers – Sempozyum - Eyuboğlu Okulları, İstanbul – Ekim 2005

Liberating the Learner – Konferans - ITK – Mart 2005

First Aid Education – İlk Yardım Eğitimi - Medline - Şubat 2005

Multiple Intelligences Applications - Seminer – Ozlem Bakan – Eylül 2004

Fall Teachers Symposium – Sempozyum – Robert Koleji, İstanbul - Ekim 2004 

Minikoloji'nin Farkı

MİNİKOLOJİ FARKI...

Minikoloji, okul öncesi eğitimde geleneksel uygulamaları geliştirip modernize ederek fark yaratmayı hedefleyen yenilikçi bir eğitim anlayışı ile kurulmuş bir kurumdur. Çocuğa ve çocuk eğitimine günümüz eğitim biliminin sunduğu modern bakış açısı ve tekniklerle yaklaşan Minikologlar, bu uygulamaları uzun yıllar denemişler ve sonuçlarını takip etmişlerdir.

 • MİNİKOLOJİ’nin en güçlü yanı kurucularının öğretmenlik yapmak üzere yola çıkmış eğitimciler olmalarıdır. Boğaziçi, Hacettepe ve ODTU üniversiteleri mezunu, yıllar içinde okul öncesi eğitime ilişkin sayısız hizmet içi eğitim almış ve vermiş olan kurucuların her biri en azı on senelik olmak üzere eğitim deneyimlerini, bizzat kendileri öğretmenlik yaparak Minikoloji Anaokulu öğrenci ve aileleri ile paylaşmaktadırlar. Kurdukları okulda sınıf ve İngilizce öğretmenliği yapan kurucular dışında tüm diğer branş öğretmenleri de kendi alanlarında deneyimli eğitimcilerdir. 
 • MİNİKOLOJİ eğitim programı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılar. Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuk biriciktir; güçlü olan yönleri olduğu gibi gelişmesi gereken becerileri de olabilir. Çocukların farklılıkları gözetilmeden bir sınıf içindeki tüm öğrencilere aynı programın uygulanması, çocuğun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği gibi, çocuğun gelişimini tesadüflere bırakır. Minikologlar öğrencilerinin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini belirledikten sonra öğrencilerini bireysel olarak da destekleyebilecekleri eğitim programları hazırlarlar.
 • MİNİKOLOJİ’de eğitim ortamı çocuğun öğrenmesini kolaylaştırır. Çocuğun stres düzeyinin öğrenmesi ile ters orantılı olduğu (diğer bir deyişle çocuğun stresi azaldıkça öğrenme performansı artacaktır) bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenledir ki öğrencilerin bulunacakları tüm ortamlarda kullanılan renkler, ışıklandırma ve havalandırma yöntem ve cihazları, öğrencilerin kullanacakları araç ve gereçler ve en önemlisi öğretmen ses tonu ve öğrenciye tutarlı - içten yaklaşımı ile minik insanlara stresten arınmış bir ortam sunulur.
 • MİNİKOLOJİ’nin eğitim ortamı akran eğitimine imkan tanır. Farklı yaş gruplarından minik insanlar sabahları güne başlarken ve gün sonu paylaşım saatlerinde; serbest oyun, bahçe etkinlikleri, yemek ve beslenme zamanlarında ve hafta boyunca birkaç kez büyük grup çalışmalarında bir araya gelirler birlikte çalışıp öğrenirler. Farklı yaş gruplarının olduğu bu ortamlarda büyükler küçüklere liderlik etmenin, yardımcı olmanın, onları koruyup kollanmanın duygusal tatminini yaşarlarken küçükler ise büyükleri taklit ederek yeni beceriler öğrenirler.
 • MİNİKOLOJİ’de minik insanların üst bilişsel becerileri geliştirilir. Minikoloji; anaokulu olmanın yanı sıra bir okul öncesi beceri geliştirme merkezi olarak tasarlanmıştır. Söz konusu beceriler, sosyal ve duygusal olanların yanısıra; dikkat, hafıza, görsel ve işitsel algı, yaratıcılık, zihinsel ve bedensel koordinasyon, planlama ve organize etme, inceleme ve araştırma, sorgulama, bilgiler arasında bağlantıları kurma ve işleme gibi üst bilişsel olanları da içerir.
 • MİNİKOLOJİ’de veli bültenleri, görüşme ve seminerleri ile çocukların sadece okul ortamında değil ev ortamlarında da gelişimlerinin doğru şekilde desteklenmesi sağlanır.
 • MİNİKOLOJİ’de minik insanlar oyun oynayarak ve oyunlaştırılmış deneyimler aracılığı ile öğrenirler. Minikologlar, hemen hemen öğrenme konusu olan her şeyi öğrencilerine oyun ortamında eğlenceli bir şekilde sunarlar ve deneyimlemelerine imkan tanırlar.
 • MİNİKOLOJİ’de öğrencilerin farklı ilgi alanları geliştirmelerine, doğal yeteneklerini fark etmelerine imkan tanıyacak kulüp saatleri ve branş dersleri mevcuttur. Branş dersleri İngilizce, müzik ve hareket, sanat, gezegenimiz ve uzay, yaratıcı drama ve jimnastikdir.
 • MİNİKOLOJİ’nin zengin bir İngilizce programı mevcuttur. Minik insanlar gün içindeki eğitim zamanlarının üçte birini İngilizce öğretmenleri ile geçirirler. Ders saatlerinin dışında serbest oyun, yemek ve bahçe saatlerinde de sıklıkla İngilizceci Minikologlarla birlikte olurlar doğal ortamlarında İngilizce iletişime geçerler. İngilizce programımızın temel hedefi öğrencileri işlevsel İngilizce bilgisi ile donanımlandırarak öğrendikleri dil kalıplarını kullanır hale getirmektir.
 • MİNİKOLOJİ’de çocukların gelişimi uzman bir psikolog tarafından düzenli şekilde takip edilir. Okul psikoloğu öğrenci ve velilere verdiği rehberlik hizmeti ile çocukları gelişimini destekler.
 • MİNİKOLOJİ’de çocuğun bakımı, aldığı eğitim kadar önemlidir. Hem zihinsel hem de fiziksel gelişimin temelinde doğru beslenme vardır. Öğrencinin yeme içme alışkanlıklarının gelecek hayatında bilişsel kapasitesine katkısı ve öğrenci sağlığına olan etkisi tartışılamaz. Bu nedenledir ki Minikoloji’de menüler yemek pişirme konusunda uzman bir anneanne tarafından hem sıhhi hem de doğal malzemeler (rafine edilmiş gıda kullanımı en aza indirilmiştir) kullanılarak gerçekleştirilir.

MINIKOLOGLAR’in yenilikçi eğitim anlayışları ile MINIKOLOJI’de fark yaratacakları maceralarını bu web sitesinden ve Minikoloji Facebook grubundan takip edebilirsiniz…..

Neden Baykuş

NEDEN BAYKUŞ?

Yeni bir kurum oluştururken, yeni bir bebeğin doğumunu beklemek kadar heyecan ve coşku içinde olmak kaçınılmaz elbette… Bu coşku ve heyecanımız içinde okulumuzu tanımlayan bir logomuz olmalıydı. Biz henüz yola çıkarken logomuzu belirlemiş ve bizi temsil ettiğine inanmıştık.

 Yıllar süren eğitim serüvenimiz içinde eğitimciler olarak ilk önce ‘Nasıl bir öğretmensin?’sorusunun cevabını bilmek en önemli adımdı. Yıllar evvel aldığımız bir eğitimde üç tür öğretmenin varlığından söz edildi. Bunlardan bahsedilirken,  kendi öğrencilik yaşantımızda da bu üç tür öğretmene rastlamış tık ve onları hala bıraktıkları izlerle anıyorduk.

Bizler bu kuruma can verirken, eğitimci ve öğretmen bayrağını teslim almışken, ne istediğimizi, nasıl bir iz bırakacağımızı bilerek yola çıktık.

Öğretmenler üçe ayrılır;

1. Köpek Balığı Öğretmen: Durum ve ya süreç içinde gözlemci değildir. Durumu ve ya problemi anlamaya çalışmadan sonuca müdahale eder. Sınır koyucu ve yaptırımcıdır. Çocuklar kısıtlı ve dar sınırlar dâhilinde öğrenme gerçekleştirir. Çok fazla sınır çocuklarda tedirginliğe, endişeye ve hatta korkuya neden olur. Bu da başarıyı olumsuz etkiler.

2. Kaplumbağa Öğretmen: Problemleri önemsemez. Çoğu zaman kendi kendisine geçmesini bekler. İhtiyaçları belirlemede geç kalır. Yaptığı müdahaleler zamanında olmadığından olumlu bir sonuç vermez. Çok fazla boşluk olması çocukların öğrenme performanslarını zora sokar.

3. Baykuş Öğretmen: Bu öğretmen tanımı baykuşun ingilizce karşılığı olan OWL ile özetlenir. Observing, Waiting, Listening....Baykuş öğretmen çocukları gözler(Observing).Çocukların vücut dillerine ve mimiklerini inceleyerek, ne yapmak istediklerini, ne ile ilgilendiklerini anlamaya çalışır. Amaçlarını ve niyetlerini anlamak üzere bekler(Waiting). Çocuklara problem çözmeleri ve aktiviteye başlamaları için fırsat tanır. Çocukların kendilerini, istedikleri şekilde ifade etmesine olanak sunar.Çocukları dinler(Listening). Baykuş öğretmenin stratejileri vardır. Uzun vadede olumlu sonuçlar verir. Sabır gerektirir. Olaya ve duruma sakin yaklaşır.. Çocuğu rehber alıp ona rehberlik eder.

Biz BAYKUŞ olmayı seçtik.

Yetiştirdiğimiz minik insanların da yetişkinliklerinde, soran, sorgulayan, stratejiler üreten, problem çözebilen, sabırla hedeflerine ulaşmaya çabalayan, yılmayan bireyler olarak hayata kazandırmayı amaçlıyoruz.

İletişim

 

Mimar Sinan Mahallesi
1405 Sokak No:17

Alsancak / İZMİR

 

T: +90 232 463 0660

F: +90 232 463 0662

 

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/minikoloji/

 

 

Ulaşım:


Daha Büyük Görüntüle